เมื่อกล่าวถึง สื่อมัลติมีเดีย

เมื่อกล่าวถึง สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย สื่อมัลติมีเดียจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูลและ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูล เป้าหมาย คือ การนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการคิด การตัดสินใจ ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อเน้นความรู้และทัศนคติ เป็นลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว เน้นโครงสร้างและรูปแบบการให้ข้อมูล เป็นต้น

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สื่อมัลติมีเดียนั้นมีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันนี้ในการศึกษาจึงนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้เพื่อการศึกษากันทั้งนั้น เป้าหมายคือ การสอน อาจใช้ช่วยในการสอนหรือสอนเสริมก็ได้ เป็นลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง  ใช้เพื่อการเรียนการสอน แต่ไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้นซึ่งสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานำมาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนนั้นจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ มาเพื่อการเรียนการสอน โดยผู้ออกแบบ หรือกลุ่มผู้ผลิตโปรแกรม ได้บูรณาการเอาข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และข้อความ เข้าไปเป็นองค์ประกอบเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเอง องค์ประกอบสำคัญจะอยู่ที่การถ่ายทอดความรู้ ความคิด และทักษะต่างๆ และยังมีการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและรูปแบบที่จะนำมาประยุกต์ใช้งาน ข้อได้เปรียบที่เห็นชัดเจนก็คือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลข้อมูล นำเสนอข้อมูล ภาพ เสียง และข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพดังกล่าวนี้เมื่อผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสื่อมัลติมีเดีย(Multimedia Authoring)  มาประกอบกันเพื่อให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบโปรแกรมที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อการเรียน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น ง่ายต่อการใช้งาน,สัมผัสได้ถึงความรู้สึก ได้แก่ รูปภาพ ไอคอน ปุ่มและตัวอักษร, สร้างเสริมประสบการณ์,เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้,เข้าใจเนื้อหามากขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้

สุดท้าย คำว่า “มัลติมีเดีย” มีความหมายที่ค่อนข้างกว้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่สนใจและวิธีการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

9nize รับทำเกมส์ รับทำanimation งานflash สื่อการสอน แอพพลิเคชั่น สื่อมัลติมีเดีย โปรเจคนักศึกษา

สนใจทำเกมส์ ทำanimation งานflash สื่อการสอน แอพพลิเคชั่น สื่อมัลติมีเดีย โปรเจคนักศึกษา

ติดต่อได้ที่

Facebook : www.facebook.com/9nize

Website : www.9nize.com

Tel : 0901759036

e mail : naizforu@gmail.com

Close Menu